Kongelige Aviser

Originalaviser fra Det Kongelige Bibliotek er nu ankommet til Arkivet. Det drejer sig om at Det Kongelige Bibliotek har tilbudt arkiverne at kunne erhverve sig de aviser som er tilknyttet de enkle arkivers områder. For vores vedkommende er det Brande-Posten 1913-1933, Brande-Posten/Brande Avis 1934-1945 og Brande Avis 1972-1975 og 1976-1982 samt endelig Brande Folkeblad 1919-1920.. Som man se på billedet fylder de ikke så meget, men de er der. Som…

Læs mere

Share

En af de seneste registreringer

 Gammel træbåd, fundet og udgravet nord for Søvej 7 i 1907. Båden opbevares på Herning Museum (Museum Midtjylland). Bemærk området er næsten uden bevoksning. Den “nuværende” elværkssø begynder, hvor læhegnet ses i baggrunden. B5812, ukendt fotograf 1907.

Share

Ny fotoserie

udvalgte billeder fra 1999 Swinging Europe etc.

Share

Brande Marked omkring 1900

Til Marked i Brande Brande marked omkring år 1900 Bragt i Brande Jul 1944 / Medlemsorientering 2004 Af Aage Langballe Jeg traf tilfældigt en af Byens ældre Haandværkere i en Butik en Aftenstund lige før Nøglen skulde drejes om -hvis man kan kalde Klokke 5 for Aftenstund – og vi kom til at sludre om de underlige Tider og den besynderlige Verden, vi Mennesker oplever. Haandværkeren kom da ind paa…

Læs mere

Share
Medlemsbladet er i år et jubilæums skrift over de 35 år som er gået siden oprettelsen af Lokalhistorisk Forening Brande.   Det er en blanding af nye og gamle artikler. Der er 48 sider i formatet 21 x 21 cm og koster 50,00 kr.   Bladet kan købes i Lokalhistorisk Arkiv Brande, Brande Bibliotek, eller bestilles ved kontakt til info@brandehistorie.dk