Registrerings rapport

16-03-2019 har vi registreret følgende antal billeder 6133 på www.arkiv.dk (heraf er ca. 1561 beskyttede billeder) – alt-i-alt enkelt og billedeserier har vi registreret 9239 stk. (16-03-2019). Vi har sammenlagt 128 Billede serier registreret. Vi har registreret 50 filmklip, hvoraf cirka ½delen kan ses via arkiv.dk. Vi har 19 lydspor registreret en som kan høres på arkiv.dk og end del på brandehistorie.dk

Desuden har vi 429 arkivalier samt indkomst journaler.

Mini-Arkibas-Brande

Arkivets åbningstid

Arkivet har bemandet åbningstid tirsdage 13:30 til 15:00