Produkt

Medlemsbladet er i år et jubilæums skrift over de 35 år som er gået siden oprettelsen af Lokalhistorisk Forening Brande. Det er en blanding af nye og gamle artikler. Der er 48 sider i formatet 21 x 21 cm og koster 50,00 kr. Bladet kan købes i Lokalhistorisk Arkiv Brande, Brande Bibliotek, eller bestilles ved kontakt til info@brandehistorie.dk

Brande Bibliotek 1975-1985

Personalet på Brande Bibliotek ved 10 års jubilæum 1975-1985. Fra venstre: Torkild Kjær, ledende bibliotekar. Jari Wiklund, søn af Ilse Christensen og dagens medhjælper. Ole Schleemann. Tove Mansfeld-Giese, bibliotekar. Anders Nielsen. Lisbeth Bjørn Hansen, børnebibliotekar. Ilse Christensen, bibliotekar. Jes Nielsen. Anny Helene Fromm Eriksen. Tove Nielsen. Siddende på hug fra venstre: Lone Enggaard Christensen. Dorrit Stolpe.

Share

Kartoffeloptageren

Laurits Romlov med sin kartoffeloptager. Fra 1953 til 1959/60 udviklede Romlov sin separatoren. B2541-B2544 på www.arkiv.dk  er fire fotografier af den opfindelse.  I sine unge dage var han rundt verden over, blandt andet arbejdede han på Henry Ford fabrikkerne, var med til at male Brooklynbroen. Hjemme igen interesserede han sig for opfindelser bl.a. gashaner, brevfoldere og hønseburer. Men den her omtalte “Separator” viste sig at være lidt for tung, og…

Læs mere

Share

HUSK: Generalforsamling

Den 8. februar kl. 19:00 Vi er i Brande Biblioteks Kælderlokale. Dagsorden iflg. vedtægterne. Medbring som sædvane selv kaffe/brød. Udover generalforsamlingen viser vi filmen “Urhanens glimt i øjet” produceret af Zepia Film 1976. Vi gør opmærksom på at kun medlemmer (se medlemskontingent ) kan stemme på generalforsamlingen, Men alle er velkommen til være med og se filmen som bonus.

Share

Ny defibrillator

Per Thomsen, Falck-reder i Brande, her med den nye defibrillator, maj 1995, til hjerte patienter. Foto: Brande Bladet 23. maj 1995. B5563 Arkibas  

Share