Lokalhistorisk arkiv på nettet.

Billedarkiv

Lokalhistoriske billeder

Gamle Brande billeder

Arkivet er til stadighed i gang med et projekt vedrørende billedregistrering. De gamle billeder bliver skannet elektronisk og registreret i databaseprogrammet “Arkibas” (556 arkiver over hele landet bruger Arkibas i dag oktober 2014 med over 1.500.000 billeder),   lokalt se “Registrerings Rapport”.

www.arkiv.dk er gået i luften, hvorved de mange lokalhistoriske arkiver går på internettet.

På www.arkiv.dk kan du se de billeder, billedserier og arkivalier vi har registreret.

Fra dets forside vælger man avanceret søgning og finder Lokalhistorisk Arkiv Brande.

God fornøjelse!

Du kan også finde billeder fra Brande og Omegn på disse adresser:

Brande Bladet ,  Bert Wiklund

Share