Historien om Martensens Fabrik

Hvordan fabrikken opstod –
En farver kommer til byen ….

I året 1852 kommer Farversvend Harke Martensen til Brande. Han var født i Leck i Tyskland i 1832. Han var dengang ’ude på valsen’ som man sagde. Brande bestod på det tidspunkt kun af nogle gårde og huse samt kirken, præstegården og en kro.

Martensen kom i kontakt med ’Kjeld Stampe’ der havde gården ’Stampen’ som lå mod Sydøst nede ved åen. ’Kjeld Stampe’ var dengang en driftig mand som blandt andet havde etableret et stampeværk, hvor folk dengang kunne få deres vadmel behandlet. Harke Martensen blev enig med ’Kjeld Stampe’ om at begynde et farveri i forbindelse med dennes andre virksomheder. Harke Martensen arbejde efterfølgende nogle år for ’Kjeld Stampe’ i dennes farveri.

Harke Martensen der havde lyst til at blive selvstændig, startede op for sig selv i 1855 hvor han byggede sit eget farveri, der hvor privatboligen nu står.

Harke Martensen var en driftig mand, med mange forskellige interesser blandt andet Landbruget, Politik og Kommunale anliggender. Han var en ivrig og utrættelig person, der kunne arbejde hårdt for sager der havde hans interesse. Han involverede sig aktivt i politik – og var altid parat til en god diskussion.

Harke Martensen nærede folks store respekt for sin dygtighed med hensyn til sit fag og det arbejde han i den forbindelse udførte for folk når de indleverede sit tøj til behandling hos ham.Farveriet sælges ....

I 1866 sælger Harke Martensen Farveriet til Farver Jensen og køber efterfølgende Arvad Mølle. Her opbygger han et større Farveri samtidig med at han driver landbrug.

Virksomheden går godt, indtil der indtræffer en katastrofe i 1870. Harke havde meldt sig ud af Den almindelige Brandforsikring og var netop rejst til Vejle for at melde sig ind i den Wistoftske Brandkasse, da katastrofen indtræffer. Der går ild i Farveriet og hele ejendommen nedbrænder til jorden. Da han ikke havde nået at få sagen i orden med den Wistoftske Brandkasse stod han uden at kunne få nogen form for erstatning – han er dermed ruineret for alt hvad han ejede.

Folk mente dengang, at det var en af Martensens egne folk der havde forårsaget branden.

Her ville eventyret nok have stoppet for de fleste, men Harke Martensen var ikke sådan at stoppe. Han fik genopført bygningerne med kapital fra Tyskland og genoptog siden hen Farveriet.

Harke Martensen havde stor konkurrence fra Farver Jensen, der tidligere havde købt det første Farveri af Harke. Det var betydelig nemmere for folk i byen at indleverer sit tøj til Farver Jensen, via dennes centrale placering i byen, frem for at skulle transportere det til Arvad Mølle udenfor byen. Harke løste dette problem ved at lave et ugentligt opsamlingssted i byen. Hver Søndag når folk gik til Kirke holdt han ved det der i dag er Solgården og modtog eller afleverede tøj til folk.

Arvad Mølle sælges, det er tid til forandring ....

I slutningen af 1870’erne sælger Harke Martensen Arvad Mølle til E. Emborg.

Han flytter derefter tilbage til Stampen og lejer/forpagter af Kjeld Stampes enke Farveriet, Stampeværket og stuehuset i Stampen.

Indtil da havde virksomheden kun omfattet den sidste del af tøjbehandlingen det vil sige stampning, kradsning, opskæring og farvning. Folk foretog selv fremstillingen af tøjet, det vil sige at de kartede ulden, spandt den og lod den væve til stof. Med kartemaskinens opfindelse kom der ny gang i fabrikken, Harke rejste i 1880 til Silkeborg, for at købe en brugt kartemaskine til fabrikken. Vandhjulet blev sat til at drive maskinen, og snart var den i fuld drift på fabrikken.

Farveriet i Brande købes tilbage ....

I 1886 køber Harke Martensen sit gamle Farveri i Brande tilbage. Sønnen Johannes Martensen overtager fabrikken i Brande, mens den ’gamle’ Harke Martensen beholdte Stamperiet og kartefabrikken. Senere køber han hele Stampen og bliver atter landmand.

Omkring århundredeskiftet overtager Johannes Martensen begge virksom-heder.

Fabrikken foretager nu selv opkøb af uld, spinding, vævning og hele videre-forarbejdningen til tøj. Tiden for hjemmefremstilling af tøj er forbi og i stedet overgået til industriproduktion.

Fabrikken i Stampen nedlægges og flyttes ind til Brande ....

I 1910 flytter Johannes Martensen (søn af Harke Martensen) fabrikken i Stampen der beskæftiger sig med stamperi og kartning ind til Farveriet i Brande.

Fabrikken i Brande anvender udelukkende dampkraft i modsætning til fabrikken i Stampen der blev drevet ved hjælp af vandkraft (åen)

Byggematerialerne til fabriksudvidelsen i Brande blev købt brugt i Aarhus, da Johannes købte en af udstillingsbygningerne fra Landsudstillingen i 1909.


Johannes Martensen afhænder Fabrikken i Brande
....

I forbindelse med første verdenskrig 1914-1918 bliver det vanskelige tider, og i den forbindelse beslutter Johannes Martensen sig for at afhænde fabrikken.

Fabrikken sælges i 1918 til Trikotagefirmaet J. Troelsen & Søn i Herning. Prisen var 135.000 kroner foruden varelageret på 50.000 kroner. Johannes Martensen dør 3 måneder efter afhændelsen af fabrikken.


Martensen familien køber fabrikken tilbage
....

Kort tid efter afhændelsen af fabrikken beslutter nogle af de øvrige medlemmer af familien Martensen sig for at købe virksomheden tilbage.

Johannes Martensens yngre bror Julius Martensen samt Johannes to sønner Harke Martensen (den yngre) og Kristian Martensen køber fabrikken tilbage i 1919 det vil sige kun et år efter den er blevet afhændet.

Købsprisen på virksomheden er på 130.000 kroner foruden varelagret.

I 1921 sælger Kristian Martensen sin andel af virksomheden til de to andre, for dernæst at rejse til Amerika.

I 1925 afhænder også Julius Martensen sin andel og dermed bliver Harke Martensen (den yngre) nu eneejer af virksomheden.

Harke Martensen (den yngre) lignede sin bedstefar meget (Harke Martensen den ældre) han havde den samme handlekraft, og var altid i gang med mange opgaver.


Fabrikken set fra Blichersvej ca. 1925

Fabrikken bygges om ....

I 1928 ombygges det gamle Farveri til et moderne trikotagefarveri. Det nye farveri åbner i 1929.

Året efter begynder Harke Martensen (den yngre) med handel og spoling af kunstsilke. Hvilket viste sig at blive en rigtig god forretning.

Hver dag kørte to lastbiler til trikotagefabrikkerne i Ikast, Hammerum og Herning for at hente/afleverer trikotagestof.

Virksomheden går rigtig godt, og i 1931 bygges der et helt nyt farveri og kedelanlæget udvides i den forbindelse. Der udvides imidlertidig igen allerede i 1932 og der indlægges endvidere en ny dampmaskine samt etableres eget vandværk.

Privatboligen bliver til ....

I 1935 opføres der en ny privatbeboelse til familien Martensen på det sted hvor den oprindelige privatbeboelse lå.

Huset blev opført i den senere så velkendte Funkisstil og var dengang som nu meget atypisk for sin tid.

Den nederste etage i bygningen blev indrettet til kontorer mens de øvrige etager blev til Martensens privatbolig.

Se mere om privatvillaen - klik her!
De 2 luftfotos stammer fra ca. 1935

Fabrikken i 1940’erne og 50’erne ....

I 1938 bygges et nyt trykkeri, som allerede udvides igen i 1940.

I trykkeriet trykte man mønstre på kjole- og gardinstoffer.

I begyndelsen af 1940’erne er fabrikken vokset til at beskæftige 100 mand samt har en samlet omsætning på 3.000.000 kroner.

Siden anden verdenskrigs begyndelse er Harke Martensen (den yngre) den eneste, som importerer kunstsilke for egen regning. De øvrige importører har blot silken i kommission for tyske eller italienske virksomheder.

Harke Martensen (den yngre) dør i 1956.

Ledelsen overtages derefter af hans enke Kãte Martensen, datteren Lis Martensen og dennes mand Ib Kongsgaard Andersen samt direktør Henry Pedersen.


Fabrikken på Hyvildvej bliver til ....

I 1966 var mulighederne for yderligere udvidelser i forbindelse med fabrikken på Østre Alle og Blichersvej opbrugt. Man påbegyndte derfor opførelsen af nye fabriksbygninger ved Hyvildvej.

Fabrikken beskæftiger på det tidspunkt ca. 200 mand.

I 1968 overføres hele farveriet fra Østre Alle til de nye bygninger på Hyvildvej.

Moderne maskiner indføres samtidig i produktionen. Trykkeriet forbliver på Østre Alle.

Martensens Fabrik anvender på det tidspunkt den samme mængde vand som samtlige øvrige aftager fra Brande Vandværk.

I løbet af 1970’erne flyttes de resterende dele af fabrikken fra Østre Alle og Blichersvej til de nye bygninger på Hyvildvej.

I løbet af 1980’erne rømmes administrationsbygningen (den røde bygning på hjørnet af Storegade og Østre Alle) og dermed er fabrikkens tid på placeringen i midtbyen forbi.

Fabrikken kører videre på Hyvildvej, og er i familien Martensens eje indtil i slutningen af 1990’erne, hvorefter den overgår til de nuværende ejere som tæller nogle af virksomhedens medarbejdere.