Bestyrelsen

Kontakt adresse

Lokalhistorisk Forening Brande postadresse: c/o Lokalhistorisk Arkiv, Brande Bibliotek, Centerparken 2, 7330 Brande. CVR.nr.: 34 65 62 82 Tlf. 9960 3432 (Bibliotekets telefon på lokalhistorisk arkiv)
Formand Henning Jensen formand@brandehistorie.dk 9718 2223
Bestyrelsesmedlem John Clausen bm@brandehistorie.dk
Kasserer Jens-Christian Kjær kasserer@brandehistorie.dk 2785 6501
(Sekretær) Anny Fromm Eriksen sekretaer@brandehistorie.dk  4071 8445

Betalingsmuligheder

Beløbet kan indbetales til foreningens konto i Handelsbanken, Brande afdelingen (HUSK at anføre navn eller/og medlemsnummer):

REG. NR. 7621 KONTO NR. 0002145726
eller ved besøg på arkivet, hvor vi jo træffes hver tirsdag eftermiddag
-
Eller med Mobilepay til 66526
-
Kontingentet for 2018:
Fastsat på generalforsamlingen den 8. februar 2017 Enkelt medlemsskab Kr.: 100,00 Husstands medlemsskab Kr.: 150,00
Betalingsfristen er optimalt 1. marts 2018.