Mulighed

Mini-Arkibas-Brande

Fra video-arkivet

Lille brunkulsfilm

Share

Brande Bys Bebyggelser 1787-1948

Er udgået af produktionen og vil derfor kun være tilgængelig på Brande Bibliotek. Men vi er påbegyndt en udarbejdelse af nuværende version til en digital udgivelse, som med tiden vil udkomme og annonceret her på hjemmesiden brandehistorie.dk

Share

Glasnegativer

Ved scanning af glasnegativerne dukker der af og til nogle op, som det er absolut sidste chance at det bliver scannet. Som dette udstillingsvindue “bynight” ved forretningen “Schou” som havde til huse ved siden af Torvets bager i den gamle bygning, der jo brændte i 1976. Så vidt vides er det Poul H. Lund der har fotograferet.

Share

Navneskifte

Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Brande og Omegn har på den netop overståede generalforsamling vedtaget vedtægtændringer, som betyder et navneskift. Det nye navn er Lokalhistorisk Forening Brande. Ændringerne vil efterfølgende kunne ses i form af nye vedtægt foldere og her på hjemmesiden i ændret navnetræk snarest.

Share