Mulighed

Mini-Arkibas-Brande

Fra video-arkivet

Gamle Bibler

finder også vej til arkivet. Her er et fint eksempel, titlen er et studium i sig selv: De udvaldes Uforgængelig Krone i Himmelen, kan erlanges ved denne Himmelnøgel til Guds Skatkammer paa Jorden. Udgivet i Kiøbenhavn, 1805, med kongelig privilegio til bogtrykker Andreas Hartvig Godiche og dennes efterkommere. Bibelen er trykt på kludepapir (enerådende type før 1850) og fantastisk at røre ved, og man skulle tro at der var taget hensyn…

Læs mere

Share

Støt landbruget

En kreds af landmænd har vedtaget at oprette en forening fore­løbig med det formål, at medlemmerne forpligter sig til kun at købe tyske biler, hvis betalingen kan ske med levende kreaturer. Hensigten hermed er at påvirke den tyske bilindustri så meget, at denne overfor de tyske myndigheder gør forestillinger om, at flere danske kreaturer må aftages til det tyske marked. Senere vil foreningen på lignende måde søge at øve pres på…

Læs mere

Share

Skøjtebane omkring 1970

Billedet er taget før Centerparken kom banen. Denne “naturlige” (den fik så vidt jeg husker lidt hjælp fra Falck) skøjtebane lå der hvor SMP og “Rådhuset” ligger i dag. Martensens skorsten står stadig og vandtårnet ved Hyvildvej ligeså. (foto jck, scannet fra diaz)

Share

Blichersvej 35 (1945)

  Brande Andelsboligforening, Blichersvej 29 – 35. I 1945 blev sidste del bygget.

Share