Lokalhistorisk arkiv på nettet.

Gårdhistorierne

Den samlede oversigt over gårdhistorierne, dem med Saxo mærket kan købes på Saxo.dk som E-bog, se under bøger og Saxo.

Siden 1989, hvor dette projekt havde sin begyndelse, er det ene hefte efter andet dukket frem af disen til i dag at repræsenterer 16 hefter med gårdhistorier. Gårdhistorierne er en forlængelse af det arbejde som
gårdmand Peder Larsen, Dørslund påbegyndte, en håndskrevet bog kaldet “Peder Larsens Protokol”.

Gårdhistorierne er også et stort samarbejde mellem frivillige, foreninger og arkiver desuden med økonomisk bistand fra personer, forretninger og institutioner ved projekt opstart.

Gårdhistorierne udgives af Lokalhistorisk Arkiv Brande på eget forlag;
Brandehistorisk Forlag.

Share